Category: Covid19

30

nov.2020
Objecte: L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d'ingressos corresponents als concerts i espectacles de pagament realitzats en espais escènics i musicals del territori de Catalunya. s'entén per espais escènics i musicals els següents: teatres, auditoris, sales d'actes, sales de concert, casals, ... Llegir-ne més

27

nov.2020
Oberta la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya. BENEFICIARIS: En són persones beneficiàries a) Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya ... Llegir-ne més

27

nov.2020
La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l'ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió tant en les bases reguladores com en les convocatòries. La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l'atorgament de ... Llegir-ne més

26

nov.2020
> La quantia de l'ajut, s'abona en un pagament únic, és de 750 euros Aquest ajut extraordinari té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d'aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit una ... Llegir-ne més

26

nov.2020
> Es poden sol·licitar a partir de dijous 26 de novembre a les 12h a través del Canal Empresa. > Serà un pagament únic de 6.000 euros per als parcs infantils i fins a 9.000 euros per a l’oci nocturn Els ajuts per a locals d’oci nocturn i parcs infantils privats tancats ... Llegir-ne més

25

nov.2020
> Persones o entitats beneficiàries Poden ser persones beneficiàries d’aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI ... Llegir-ne més

25

nov.2020
S'estableix un ajut extraordinari d'emergència, en forma de prestació econòmica de pagament únic, destinat a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils. > Beneficiaris i requisits: - Les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils que preveu la Llei 38/1991, ... Llegir-ne més

23

nov.2020
Pla d’obertura progressiva d’activitats. Full de ruta per la revisió de la intensitat de les mesures adoptades en motiu de la segona onada epidèmica de SARSCoV-2 a Catalunya El pots visualitzar aquí

11

nov.2020
Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Dotació màxima de les subvencions: 4.700.000,00 € Període subvencionable: De l'1 al 30 ... Llegir-ne més

11

nov.2020
Mitjançant el DECRET LLEI 38/2020, de 3 de novembre, el govern de la Generalitat va crear una línia de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d'ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que es sumen a les ... Llegir-ne més