S’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajutsextraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomesque formin part d’una microempresa.

La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió tant en les bases reguladores com en les convocatòries. La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut. El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del 30 de novembre i fins al 7 de desembre de 2020 a les 15.00 hores. Per a la inscripció prèvia, les persones interessades han d’omplir el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat),

27 de novembre de 2020