Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi santiària ocasionada per la COVID-19

Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Dotació màxima de les subvencions: 4.700.000,00 €
Període subvencionable: De l’1 al 30 de novembre 2020
Període per presentar la sol·licitud: Del 12 al 30 de novembre 2020, ambdós inclosos
Tramitació: Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats s’han de trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat

Consulta el DOGC

11 de novembre de 2020