Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions, per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19, per a l’any 2020

Mitjançant el DECRET LLEI 38/2020, de 3 de novembre, el govern de la Generalitat va crear una línia de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que es sumen a les anteriors subvencions que ja s’havien emès per a per a la compensació pèrdues per cancel·lacions d’activitats culturals.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que es trobin en algun dels supòsits següents:

Persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que el seu àmbit d’actuació principal tingui incidència a Catalunya, que realitzen activitats culturals remunerades i compleixen algun dels requisits següents:

a.1) Que tenien compromesa, aprovada o programada una o més actuacions professionals d’arts escèniques o música en espais escènics o musicals , o bé a l’aire lliure, com a actuació o direcció artística o per a la realització dels treballs tècnics de l’espectacle. S’exclouen les actuacions en festivals de música, que ja tenen una línia de subvencions específica.

a.2) Que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per desenvolupar projectes professionals d’arts visuals en equipaments públics o privats.

a.3) Que havien estat contractades per museus inscrits en el Registre de museus de Catalunya, equipaments patrimonials, equipaments que programin activitats de difusió literària, arxius i biblioteques per realitzar serveis educatius, guiatges, tallers, lectures, treballs de digitalització, consultories, treballs de gestió documental i arxivística i restauració de documents o altres activitats pròpies d’aquests equipaments culturals.

a.4) Que havien estat contractades per entitats públiques o privades per realitzar treballs d’intervenció arqueològica o paleontològica.

a.5) Que havien estat contractades o tenien el compromís signat dels propietaris de béns culturals mobles o d’elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble de titularitat pública o privada per dur a terme la seva restauració.

a.6) Que tenien un encàrrec per realitzar traduccions i correccions de textos en català o aranès.

Entitats sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzen activitats culturals i que compleixen algun dels requisits següents:

b.1) Que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular amb públic que ha pagat una entrada.

b.2) Que tenien previst organitzar activitats relacionades o vinculades amb el patrimoni cultural amb públic que ha de pagar una entrada, festivals i esdeveniments similars d’arts escèniques o literaris amb entrada de pagament, o bé festivals i esdeveniments similars d’arts visuals o de difusió de la llengua amb patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat.
L’import màxim de la subvenció va en relació amb l’import del caixet. Podeu consultar els requisits, imports i resta de dades als enllaços de més informació.

PERÍODE PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS: Del 12 de novembre al 10 de desembre del 2020

Més informació a canalempresa
Consulta el DOGC

11 de novembre de 2020