S’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19

Oberta la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la suspensió de
l’obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya.

BENEFICIARIS: En són persones beneficiàries
a) Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.
b) Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d’acord amb l’epígraf 967.1 (Instal·lacions esportives) o l’epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport) de les tarifes i la instrucció de l’Impost d’Activitats Econòmiques.

L’import de l’ajut s’estableix en funció del nombre de metres quadrats de la superfície dels espais esportius de la instal·lació esportiva recollida al Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya, i de la naturalesa de la instal·lació esportiva afectada per la mesura de suspensió de l’obertura al públic.

Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds des de les 12:00 hores del 30 de novembre fins a les 23:59 hores del 4 de desembre de 2020.

Més informació de les bases aquí
Més informació de la convocatòria aquí

27 de novembre de 2020