Pla d’obertura progressiva d’activitats – Generalitat de Catalunya