Category: Covid19

26

jul.2021
Objecte L'objecte d'aquesta Ordre és regular la tramitació i la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que preveu el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, amb les previsions de l'article 1 del Decret ... Llegir-ne més

26

jul.2021
Objecte L´objecte d'aquesta Ordre és regular el procediment per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) actiu, a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades ... Llegir-ne més

20

jul.2021
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS EXTRAORDINARIS EN L'ÀMBIT DE LES ACTIVITATS D'OCI NOCTURN, AFECTADES PER LES MESURES DE TANCAMENT DECRETADES PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19. Objecte L'objecte d'aquestes bases es la regulació de la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats d'oci nocturn, amb la finalitat de ... Llegir-ne més

15

jul.2021
Objecte L'objecte d'aquesta convocatòria extraordinària és regular els ajuts de la línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de l'economia social, que preveu el capítol V del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en ... Llegir-ne més

29

juny2021
Objecte L'objecte d'aquesta Ordre és obrir el tràmit d'inscripció prèvia per a l'ajut extraordinari adreçat a les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), com a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades ... Llegir-ne més

29

juny2021
Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions, que tenen caràcter d'ajut extraordinari, en l'àmbit de les empreses d'atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d'establiments permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. Tramitació, resolució ... Llegir-ne més

16

juny2021
Oberta la convocatòria del programa de suport a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments. ▪️Recuperació dels locals buits; compra o lloguer. ▪️Reforma d’establiments o parades de mercats no sedentaris ▪️Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5000 €. 🗓️ Termini del 17 de ... Llegir-ne més

16

juny2021
Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l'àmbit de la moda, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d'aquest sector, del programa següent: - Programa per a la reactivació i transformació de la moda catalana. 🗓️ Termini del 17 de juny ... Llegir-ne més

16

juny2021
Objecte L'objecte d'aquesta Ordre és obrir el tràmit d'inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l'endeutament del sector privat. A aquests efectes, ... Llegir-ne més

07

juny2021
Objecte La concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar les persones, societats i entitats que realitzen espectacles d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) o concerts o treballs tècnics per la cancel·lació d'aquestes actuacions per decisió de les entitats organitzadores o programadores durant el període de vigència de l'estat d'alarma decretat ... Llegir-ne més