Category: Covid19

20

gen.2021
S'obre una nova convocatòria d'ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol (DOGC núm. 8170, ... Llegir-ne més

14

gen.2021
El Govern ha aprovat avui una nova línia addicional d’ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19. Amb el Decret llei aprovat, s’habiliten nous ajuts extraordinaris d’urgència per un import global de 6 milions d’euros, ... Llegir-ne més

15

des.2020
Persones beneficiàries: Els professionals autònoms i pimes, domiciliats a Catalunya que exerceixen la seva activitat en l`àmbit de les atraccions en fires, revetlles i festes majors a la via pública, donats d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que no han pogut desenvolupar la seva activitat des del començament de la crisi ... Llegir-ne més

11

des.2020
Aquest ajut extraordinari i d'emergència consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té la finalitat d'afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, davant els ... Llegir-ne més

07

des.2020
Objecte i finalitat: L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d'ingressos corresponents als concerts i espectacles de pagament efectuats en espais escènics i musicals del territori de Catalunya que, per aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció ... Llegir-ne més

04

des.2020
Davant l'afectació patida en el funcionament dels serveis d'atenció a les persones i de voluntariat per part d'entitats del Tercer Sector Social a conseqüència dels efectes de la COVID-19, s'ha aprovat un ajut extraordinari i puntual que vol afavorir el manteniment de l’activitat d'aquestes entitats, dedicades a l'atenció i la ... Llegir-ne més

01

des.2020
Persones beneficiàries Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils que estiguin incloses en alguna de les modalitats previstes a l'article 2 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves: a) Cases ... Llegir-ne més

01

des.2020
Beneficiaris: Poden acollir-se a aquesta convocatòria les entitats, les empreses, les associacions, les federacions, els centres docents privats i les persones treballadores autònomes dels sectors de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars que desenvolupin la seva activitat a Catalunya. Sol·licitud: El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat ... Llegir-ne més

01

des.2020
Es fan públiques les característiques i requisits de la línia de préstecs en condicions preferents a petites i mitjanes empreses. Poden sol·licitar aquests préstecs les micro, petites i mitjanes empreses: a) que tinguin un mínim de 5 treballadors o que el volum de facturació anual i el seu balanç siguin ... Llegir-ne més

30

nov.2020
El DOGC ha publicat dues línies de subvenicons per a les empreses del sector de la indústria de l'automoció. El nou programa, gestionat per la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ, contempla en primer lloc una línia per subvencionar la realització d’inversions empresarials d’alt impacte per a empreses de la cadena ... Llegir-ne més