Category: Covid19

17

març2021
El Departament d’Empresa i Coneixement ha activat una nova línia d’ajuts directes dotada amb 5 milions d’euros per a organitzadors d’activitats firals afectats per les mesures de contenció de la Covid-19. El DOGC ha publicat avui les bases d’aquesta línia, que s’articula a través del Consorci de Comerç, Artesania i ... Llegir-ne més

17

març2021
Objecte L'objecte d'aquesta Ordre és regular el procediment per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) actiu, a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades ... Llegir-ne més

16

març2021
Objecte Regular la tramitació i concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. Ajut Aquest ajut extraordinari consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, ... Llegir-ne més

11

març2021
El Departament d’Empresa i Coneixement ha activat una nova línia d’ajuts directes dotada amb 5 milions d’euros per a organitzadors d’activitats firals afectats per les mesures de contenció de la Covid-19. El DOGC ha publicat avui les bases d’aquesta línia, que s’articula a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda ... Llegir-ne més

09

març2021
1. Persones i/o entitats beneficiàries: poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts els autònoms i pimes de comerç al detall, amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres o els autònoms i pimes amb establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o ... Llegir-ne més

09

març2021
Objecte: característiques i requisits de la línia de préstecs en condicions preferents a petites i mitjanes empreses. Dotació: 253.899.666 €. D'aquest total uns 70.000.000€ s'assignen de forma exclusiva al finançament temporal de capital circulant de les PIMEs (Línia COVID-19) i aquesta finalitzarà e 31 de març de 2021 o fins a ... Llegir-ne més

09

març2021
1. Programes: 1.1 Per a entitats gestores d'instal·lacions esportives l'obertura al públic de les quals s'hagi vist suspesa o limitada. 1.2 Per a entitats organitzadores de competicions esportives oficials d'àmbit català, a nivell federat (excloses les professionals) i escolar, la celebració de les quals s'hagi vist ajornada. 2. Persones beneficiàries: 2.1 Poden ser beneficiàries ... Llegir-ne més

05

març2021
1. Persones i/o entitats beneficiàries: poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts els autònoms i pimes de comerç al detall, amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres o els autònoms i pimes amb establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o ... Llegir-ne més

24

febr.2021
Aquest tràmit permet sol·licitar l'ajut a empreses, professionals i autònoms dels sectors més afectats per la crisi de la COVID-19, amb l'objectiu de promocionar el manteniment de l'exercici d'aquestes activitats al municipi de Vic durant tot l'any 2021.Es diferencien dues línies d'ajudes: Grup A: aquelles activitats que van tancar, per ordre ... Llegir-ne més

24

febr.2021
Objecte: Donar suport al finançament de les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics als destinataris. Destinataris: Poden optar a ... Llegir-ne més