S’obre la convocatòria per l’any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a la cadena de valor de la indústria de l’automoció.

El DOGC ha publicat dues línies de subvenicons per a les empreses del sector de la indústria de l’automoció.

El nou programa, gestionat per la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ, contempla en primer lloc una línia per subvencionar la realització d’inversions empresarials d’alt impacte per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció.
El termini per executar els projectes s’acaba el desembre de 2022 i es podran subvencionar les inversions destinades a:
– Mantenir l’activitat productiva i l’ocupació directa de l’empresa a Catalunya,
– Implementar millores en el procés productiu,
– Incrementar la capacitat productiva i l’ocupació directa,
– Atraure noves activitats de l’empresa a Catalunya o
– Adequar i/o millorar les instal·lacions actuals en el cas de projectes de reindustrialització de plantes productives que hagin anunciat el cessament de la seva activitat.
La intensitat de l’ajut serà del 10% de la despesa subvencionable, amb un màxim d’un milió d’euros per projecte.
Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades al Canal Empresa.
El termini de presentació de sol·licituds anirà de les 9:00 hores dia 1 de desembre 2020 a les 14:00h del dia 25 de febrer de 2021 o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

La segona línia subvencionarà la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció.
La quantitat de la subvenció serà com a màxim de 15.000 euros per empresa per realitzar despeses d’assessorament extern que explorin noves oportunitats de negoci en la indústria de la mobilitat i desenvolupin el pla de negoci per materialitzar-lo.
Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades al Canal Empresa.
El termini de presentació de sol·licituds anirà de les 9:00 hores dia 1 de desembre 2020 a les 14:00h del dia 18 de febrer de 2021 o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

Llegeix la notícia a pimec

Obertura de la convocatòria aquí i aquí

30 de novembre de 2020