Es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020

Es fan públiques les característiques i requisits de la línia de préstecs en condicions preferents a petites i mitjanes empreses.
Poden sol·licitar aquests préstecs les micro, petites i mitjanes empreses:
a) que tinguin un mínim de 5 treballadors o que el volum de facturació anual i el seu balanç siguin iguals o superiors a 1 milió d’euros;
b) i que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros. S’han establert uns requisits mínims per poder sol·licitar préstecs que podeu trobar al punt 3 de la convocatoria.

Els imports mínims seran: a curt termini 100.000€; a llarg termini 150.000€ i els imports màxims: a curt termini: 2.000.000€; a llarg termini: 2.500.000€.

Més informació aquí

1 de desembre de 2020