S’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Objecte i finalitat:
L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als concerts i espectacles de pagament efectuats en espais escènics i musicals del territori de Catalunya que, per aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, han patit una reducció forçada de l’aforament. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per espais escènics i musicals els següents: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concert, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i també espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics i que s’utilitzin per a la realització d’un concert o espectacle de pagament. Queden excloses d’aquestes bases les activitats incloses dins la programació escolar i extraescolar.
Entitats beneficiàries: poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques i privades, que organitzen concerts o espectacles de pagament i que han decidit mantenir les activitats culturals d’arts escèniques i musicals malgrat que han patit una reducció forçada de l’aforament de l’espai escènic o musical on es realitzen. No poden optar a aquestes subvencions les entitats participades pel sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Quantia:
L’import de la quantia de la subvenció es calcula d’acord amb les previsions de l’apartat 4 de les bases específiques (RESOLUCIÓ CLT/3058/2020), sent la quantia mínima de la subvenció per cada representació o actuació de 600 euros, independentment del resultat del càlcul, i el màxim de 10.000 euros per cada representació o actuació.

Sol·licituds:
El període per presentar les sol·licituds és del 9 de desembre del 2020 al 3 de juny del 2021. En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar la documentació a què fa referència l’apartat 6 de les bases específiques (RESOLUCIÓ CLT/3058/2020).

Més informació aquí

7 de desembre de 2020