S’obre una nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

S’obre una nova convocatòria d’ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol (DOGC núm. 8170, de 6.7.2020), modificada per l’Ordre ARP/163/2020, de 23 de setembre (DOGC núm. 8236 de 29.9.2020), per l’Ordre ARP/177/2020, de 16 d’octubre (DOGC núm. 8251, de 21.10.2020) i per l’Ordre ARP/225/2020, de 21 de desembre (DOGC núm. 8303, de 24.12.2020).

> S’estableixen 3 períodes de presentació de sol·licituds per lliuraments realitzats entre el 20 de maig de 2020 i el 25 de maig de 2021.

– Primer termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 21 de gener i acaba l’1 de febrer de 2021.

– Segon termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 7 d’abril i acaba el 16 d’abril de 2021.

– Tercer termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 17 de maig i acaba el 26 de maig de 2021.

Publicació de convocatòria aquí

20 de gener de 2021