Oberta la convocatòria extraordinària per a la concessió de l’ajut adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a les persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

Objecte
Convocatòria per a l’any 2021 per a la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per a les persones físiques treballadores per compte d’altri, incloses les persones amb contracte fix discontinu, i les persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, sempre que hagin presentat el formulari d’inscripció prèvia que preveu l’Ordre EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

Presentació
La presentació del formulari d’inscripció prèvia, que regula l’Ordre EMT/137/2021, de 25 de juny, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut, per la qual cosa no s’ha de presentar cap sol·licitud addicional.

Consulta expedient
Les persones beneficiàries poden fer el seguiment de l’estat d’aquest tràmit a l’Àrea privada de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits).

Quantia
D’acord amb el que preveu el punt 5 de l’Ordre que aprova les bases reguladores, les quanties que s’han de percebre per a cadascun dels trams són les següents:
a) Tram 1, d’1 dia a 90 dies: 600 euros.
b) Tram 2, de 91 a 151 dies: 700 euros.

Més informació DOGC

2 d'agost de 2021