S’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions a les activitats de promoció del treball autònom, de l’economia social i de la responsabilitat social de les empreses i per a sufragar les despeses de funcionament, per a l’any 2021

Objecte
Finançament de les despeses derivades de la realització d’activitats de suport i promoció de la feina autònom, de l’economia social i de la responsabilitat social de les empreses, així com el finançament parcial de les despeses de funcionament de les associacions de treballadors autònoms, de cooperatives , de societats laborals, d’empreses d’inserció i altres ens representatius de l’economia social d’àmbit estatal per facilitar el compliment de les fins pròpies d’aquestes entitats.

Beneficiaris
De les subvencions a les actuacions d’àmbit estatal de promoció de la feina autònom, de l’economia social i de la responsabilitat social de les empreses:
Associacions professionals de treballadors autònoms d’àmbit estatal i caràcter intersectorial.
Entitats associatives de cooperatives, de societats laborals i d’empreses d’inserció.
Altres ens representatius de l’economia social que integrin a associacions d’àmbit estatal de cooperatives i de societats laborals.
Altres associacions, fundacions i universitats. En aquest apartat es consideraran incloses les associacions professionals de treballadors autónomosde àmbit estatal i caràcter sectorial.

Per a les despeses de funcionament:

Associacions professionals de treballadors autònoms d’àmbit estatal i caràcter intersectorial.
Entitats associatives de caràcter intersectorial i àmbit estatal de cooperatives, de societats laborals i d’associacions d’empreses d’inserció.
Entitats associatives de caràcter sectorial i d’àmbit estatal de cooperatives i de societats laborals.
Altres ens representatius de l’economia social que integrin a associacions d’àmbit estatal de cooperatives i de societats laborals. Aquests ens representatius de l’economia social han de tenir entre els seus associats, a el menys, amb cinc associacions d’àmbit estatal entre les de cooperatives i les de societats laborals.

Termini de presentació de sol·licituds
Vint dies hàbils a partir de l’endemà de de la publicació d’aquest extracte en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Més informació BOE

2 d'agost de 2021