Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d’establiments permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19

Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions, que tenen caràcter d’ajut extraordinari, en l’àmbit de les empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d’establiments permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Tramitació, resolució i atorgament
La tramitació, resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució de 14 de desembre de 2020, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d’establiments permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Presentació de la sol·licitud
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 09:00 hores del dia 1 de juliol de 2021 i fins a les 15:00 hores del dia 14 de juliol de 2021.

Més informació DOGC

29 de juny de 2021