Notícies Oficina de Relacions Internacionals i Projectes Europeus

15

des.2023
Creacció obtains European funding within the framework of the POCTEFA program. On November 30th, the POCTEFA territorial cooperation operational program approved 83 of the 113 applications submitted to receive 92.8 million euros from the ERDF fund for ... Llegir-ne més

15

des.2023
Creacció aconsegueix finançament europeu en el marc del programa POCTEFA. El programa operatiu de cooperació territorial POCTEFA va aprovar, el passat 30 de novembre, 83 de les 113 candidatures presentades per rebre 92,8 milions d’euros provinents del ... Llegir-ne més

30

nov.2023
Today marks the official launch of URBACT: Beyond the Urban, an ambitious three-year program aimed at fostering a more competitive, sustainable, and inclusive Europe by addressing key challenges in urban-rural connectivity. The initiative is funded by the EU through URBACT, and is led by Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació ... Llegir-ne més

29

nov.2023
Avui és el llançament oficial Beyond the Urban, un ambiciós programa de tres anys que té com a objectiu fomentar una Europa més competitiva, sostenible i inclusiva abordant els reptes clau de la connectivitat urbà-rural. La iniciativa està finançada per la UE a través d'URBACT, està liderada per ... Llegir-ne més

31

oct.2023
Dr. Clyde Hutchinson meets with entities, associations and councils to know about the milestones that have been achieved, the problems they have had to face and the proposals they have for the future in terms of mobility.... Llegir-ne més

31

oct.2023
El Dr. Clyde Hutchinson es reuneix amb entitats, associacions i ajuntaments per conèixer les fites que s’han assolit, els problemes que s’han trobat i les propostes que plantegen per al futur en termes de mobilitat. El Dr. ... Llegir-ne més

22

set.2023
Creacció leads Beyond the Urban, one of the thirty European networks working to improve urban areas. The URBACT University, which took place between August 28th and 30th in the Swedish city of Malmö, ... Llegir-ne més

22

set.2023
Creacció lidera Beyond the Urban, una de la trentena de xarxes europees que treballen per millorar les ciutats i en la que hi participen nou països. La URBACT University, que va tenir lloc ... Llegir-ne més

07

juny2023
Beyond the Urban (URBACT IV) will develop action mobility plans between the rural areas and the urban centers of the participating cities and territories, in which local actors from the administration, business, university and citizens will be involved.... Llegir-ne més

07

juny2023
La xarxa Beyond the Urban (URBACT IV) desenvoluparà plans d'actuació en l'àmbit de la mobilitat entre les zones rurals i els centres urbans de les ciutats i territoris participants, en els que s’hi hauran d’involucrar actors locals de l’administració, empresa, universitat i ciutadania.... Llegir-ne més

12

abr.2023
El programa té com a objectiu acompanyar les organitzacions de suport empresarial en regions innovadores o moderades i fer-les més atractives per a les start-ups locals Des del passat mes de març, Creacció forma part del projecte europeu Accelero - Accelerating Local Innovation Ecosystems ... Llegir-ne més

21

març2023
El programa de cooperació interregional dona suport a l'intercanvi de bones pràctiques i aprenentatge de polítiques entre regions europees de 29 països La presentació de la nova convocatòria Interreg Europe va ... Llegir-ne més