Informació JURÍDICA

Informació JURÍDICA

1. ACTE DE LES SESSIONS
1.1 Convocatòries Consell General. Organ informatiu
1.2 Actes del Consell d’Administració
1.3 Actes de la Junta General de Socis


2. MEMÒRIA ANUAL DEL SERVEI


3. NORMATIVA INTERNA
3.1 Estatuts
3.2 Normativa interna de contractació
3.3 Protocol d’accions de Creacció


4. CONTRACTACIÓ
4.1 Perfil del contractant
4.2 Òrgans de contractació.
* L’òrgan de contractació de l’Agència recau en la figura del Conseller delegat.
4.3 Licitacions en tràmit


Creacció, de manera conjunta amb els diversos serveis locals d’ocupació d’Osona, posen en marxa una … Llegir-ne més

La Diputació de Barcelona ha presentat un informe de seguiment de les empreses creades a … Llegir-ne més

Les empreses poden acollir-se a les subvencions que ofereix l’Ajuntament de Vic per tal d’incentivar … Llegir-ne més