Informació ECONÒMICA

Informació ECONÒMICA

1. INFORMACIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA
1.1 Pressupostos
1.2. Comptes anuals i informes d’auditoria financera
1.3 Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
* Liquidació 2019
1.4 Anàlisi de l’estabilitat financera.
* Liquidació 2019
1.5 Compliment de la regla de la despesa
* Liquidació 2019


2. PERIODE MIG DE PAGAMENT TRIMESTRAL A PROVEÏDORS

La iniciativa té un caràcter marcadament territorial, amb la participació dels ajuntaments de … Llegir-ne més

El document, que ha presentat l’Observatori Socioeconòmic d’Osona al territori, genera molts reptes … Llegir-ne més

El projecte d’innovació social i digital està impulsat pels ajuntaments de Vic i … Llegir-ne més