Informació JURÍDICA

Informació JURÍDICA

1. ACTES DE LES SESSIONS DELS ÒRGANS DE GESTIÓ
1.1 Actes de la Junta General de Socis
1.2 Actes del Consell d’Administració
1.3 Convocatòries Consell General. Òrgan informatiu


2. NORMATIVA INTERNA
2.1 Estatuts
2.2 Normativa interna de contractació
2.2.1 Instruccions internes de contractació (Instruccions vigents fins a 8 de març de 2018)
2.2.2 Criteris per l’adjudicació dels contractes menors
2.3 Altra normativa interna


3. CONTRACTACIÓ
3.1 Perfil del contractant
3.2 Òrgans de contractació
* L’òrgan de contractació de l’Agència recau en la figura del Conseller delegat
3.3 Contractes oberts i negociats (històric)
3.4 Contractes d’adjudicació directa (històric)
* Contractes menors 2021
* Contractes menors d’import reduït 2021
* Contractes menors 2020
* Contractes menors d’import reduït 2020
* Contractes menors 2019
* Contractes menors d’import reduït 2019
* Contractes menors 2018
* Contractes menors 2017
* Contractes menors 2016


4. CONVENIS


5. SUBVENCIONS
5.1 Subvencions rebudes
5.2 Subvencions atorgades
* Bases de les subvencions d’estímul a la contractació del programa d’Ocupació per la Indústria a Osona: http://www.creaccio.cat/territori/estimular-la-contractacio


6. AUDITORIES DE COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
* Informe auditoria de compliment 2020
* Informe auditoria de compliment 2019
* Informe auditoria de compliment 2018

El projecte d’innovació social i digital està impulsat pels ajuntaments de Vic i … Llegir-ne més

El programa de cooperació interregional dona suport a l’intercanvi de bones pràctiques i … Llegir-ne més