Estimular la contractació

ESTIMULAR LA CONTRACTACIÓ

Si ets empresa del sector industrial, pots comptar amb un nou instrument per millorar la teva competitivitat: Subvenció per a la incorporació de personal. 3 mesos de SMI.

La finalitat d’aquesta subvenció és estimular la creació de llocs de treball per a persones desocupades de llarga durada i de persones en situació de precarietat laboral, i contribuir així a reduir la taxa d’atur del sector industrial de la Comarca d’Osona.

> Contractació mínima de 4 mesos

> Assessorament en la definició del perfil i la selecció

> Acompanyament durant i després de la inserció

Subvenció del SMI durant 3 mesos

2.700,00 €

· Contractes d’entre l’01/01/2018 al 30/04/2020
· Jornada igual o superior al 50%

* Oferta gestionada a través del Servei Local d’Ocupació. Els Serveis Locals d’Ocupació d’Osona s’encarregaran de preseleccionar, sempre que sigui possible, vàries persones que compleixin el perfil sol·licitat per l’empresa. La selecció final la realitzarà l’empresa d’entre les persones preseleccionades pel SLO.

Per tal de presentar la sol·licitud cal que verifiqueu el compliment de les condicions especificades a les bases i:
– Ompliu, imprimiu i signeu l’imprès de sol·licitud normalitzat (Model de sol·licitud)
– Ompliu, el formulari online de sol·licitud
– Còpia del DNI de la persona que signa la sol·licitud
– Poders per actuar i comprometre’s en nom de l’empresa
– Còpia del NIF de l’empresa
– Còpia de les escriptures de constitució de la societat
– Certificats d’Hisenda i de la Seguretat Social conforme l’empresa està al corrent de pagament
– Còpia de l’alta de l’activitat econòmica a Hisenda
– Documentació del banc que acrediti la titularitat del compte bancari
– Declaració responsable (model aquí)

Termini de sol·licituds: Fins el 31 de desembre de 2019
Presentació sol·licituds: Es podràn presentar per registre presencial a les oficines de Creacció (Casa Convalescència, al carrer Dr. Junyent, 1 de Vic), o telemàticament (www.creaccio.cat)
Límits a la presentació de les sol·licituds: Cada empresa podrà presentar a l’ajut, només un contracte.

Per qualsevol consulta podeu contactar a: industria@creaccio.cat

Amb el finançament de:

Creacció organitza els Vermuts Teal, un espai per compartir coneixement, conversar, experimentar i … Llegir-ne més

Èxit d’assistència a la 1a jornada oberta d’OBL360 sobre “Benestar Emocional a la … Llegir-ne més

Els guardons, convocats pels serveis d’emprenedoria d’Osona, promouen l’esperit emprenedor, innovador i creatiu … Llegir-ne més