Projectes finalitzats

PROJECTES FINALITZATS

Descobreix els projectes que ha portat a terme Creacció durant el 2020, i que ja han estat finalitzats.

Ocupació per la indústria

El Programa Ocupació per a la Indústria impulsat i finançat per la Diputació de Barcelona treballa estadis diferents del suport a la competitivitat del teixit productiu i la inserció laboral del sector metall-mecànic d’Osona.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA:
→ Facilitar l’accés al mercat de treball de persones aturades de difícil inserció per raó d’edat, nivell de qualificació, durada de la situació d’atur i/o gènere,
→ Ajudar a les empreses del sector a ser més competitives i cobrir la mancança (avui ja molt crítica) de nova mà d’obra a curt, mig i llarg termini.
→ Assentar les bases per assimilar els canvis produïts per l’impacte de la industria 4.0 a tots els nivells de la indústria,

Els representants de les entitats sòcies de l’Oficina de Relacions Internacionals i Projectes … Llegir-ne més

L’Oficina de Relacions Internacionals i Projectes Europeus d’Osona va participar a la Conferència … Llegir-ne més

Els premis, convocats pels serveis d’emprenedoria d’Osona, promouen l’esperit emprenedor, innovador i creatiu dels alumnes … Llegir-ne més