Projectes finalitzats

PROJECTES FINALITZATS

Descobreix els projectes que ha portat a terme Creacció durant el 2020, i que ja han estat finalitzats.

Ocupació per la indústria

El Programa Ocupació per a la Indústria impulsat i finançat per la Diputació de Barcelona treballa estadis diferents del suport a la competitivitat del teixit productiu i la inserció laboral del sector metall-mecànic d’Osona.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA:
→ Facilitar l’accés al mercat de treball de persones aturades de difícil inserció per raó d’edat, nivell de qualificació, durada de la situació d’atur i/o gènere,
→ Ajudar a les empreses del sector a ser més competitives i cobrir la mancança (avui ja molt crítica) de nova mà d’obra a curt, mig i llarg termini.
→ Assentar les bases per assimilar els canvis produïts per l’impacte de la industria 4.0 a tots els nivells de la indústria,

El proper dijous 29 d’abril arrencaran les activitats divulgatives entorn de la transformació … Llegir-ne més

Mentre la segona onada va tenir un impacte més intens a Osona que a Catalunya, … Llegir-ne més

El canvi climàtic, l’escassetat de certes matèries primeres, l’impacte del model econòmic actual basat en … Llegir-ne més