Notícies

07

set.2023
Beneficiaris Línia 1: Empreses (SL, SA, societats laborals o societat cooperatives) establertes a Catalunya, de com a mínim 5 anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. . Línia 2: Empreses emergents (SL, SA, societats laborals o societat cooperatives) tecnològiques amb tecnologia pròpia,  establertes a Catalunya, constituïdes com ... Llegir-ne més

06

set.2023
La Mancomunitat la Plana, Creacció, els ajuntaments de Vic, Gurb i les Masies de Voltregà, el Consorci del Lluçanès i el Consell Comarcal d’Osona posen en marxa un programa pilot adreçat a les empreses i gestors de residus de la comarca, amb un ull posat al compliment de ... Llegir-ne més

05

set.2023
Beneficiaris Comunitats de béns, Societats civils amb objecte mercantil, Societats civils professionals i Explotacions agràries de titularitat compartida amb una antiguitat mínima de 6 mesos i incloses ... Llegir-ne més

05

set.2023
El programa TU + 1 facilita als autònoms la contractació indefinida d’un treballador/a sempre i quan aquest no tingui cap treballador al seu càrrec. La subvenció arriba gairebé als 20.000 euros. Us en expliquem els detalls. Qui ... Llegir-ne més

04

set.2023
Beneficiaris Els productors i les productores de boví, equí, conill, apícola, oví i cabrum (no autoconsum) que: Siguin titulars d'explotacions (propietat o arrendament) de bestiar boví, equí, conill, oví, cabrum i apícola donades d'alta a 30 d'abril de 2023 ... Llegir-ne més

04

set.2023
Beneficiaris Les persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que manipulen o transformen, i comercialitzen productes agraris (excepte els productes de la pesca, forestals, complements alimentaris, dietètics i ingredients tecnològics) i que siguin titulars responsables de l'activitat que fonamenta l'atorgament de l'ajut sol·licitat.... Llegir-ne més

04

set.2023
Beneficiaris Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d'explotacions agràries, sempre que tingui consideració de PIMES. Centres gestors de dejeccions, sempre que tinguin la consideració de PIME. També per Agrupacions i Consorcis.... Llegir-ne més

04

set.2023
Beneficiaris Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d'explotacions agràries o prestin serveis agraris, sempre que tingui consideració de PIMES. També per Agrupacions i Consorcis. Termini... Llegir-ne més

04

set.2023
Beneficiaris Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d'explotacions agràries. També per Agrupacions i Consorcis. Termini Del 27/07/2023 al 26/09/2023... Llegir-ne més

29

ag.2023
Catalunya compta amb 2.022 empreses emergents, segons dades de l’any 2022 de la Generalitat de Catalunya, la xifra més alta de la sèrie històrica i un 6,3% més que l’any anterior. L’estudi 'Anàlisi de l'ecosistema startup a Catalunya 2022', elaborat per ACCIÓ, posa de ... Llegir-ne més