El paradigma Teal a l’empresa: plenitud personal, autogestió i evolució contínua

Creacció organitza els Vermuts Teal, un espai per compartir coneixement, conversar, experimentar i mostrar exemples reals d’aquí Catalunya sobre noves formes de relació, organització i lideratge.

Quan Frederic Laloux fa servir el concepte d’empreses “Teal” en el seu llibre “Reinventando las Organizaciones”, ho fa per donar nom a un tipus d’organització empresarial que té poc a veure amb les estructures jeràrquiques i organitzatives de les empreses tradicionals i molt amb les tendències socials comunitàries i participatives i amb el tipus de relació col·laborativa que té lloc entre els éssers vius a la natura. Aquest paradigma proposa una forma radicalment diferent d’estructurar i operar una organització, abordant les necessitats i reptes actuals de les empreses. Tot, amb la finalitat de fomentar la plenitud personal, l’autogestió i l’evolució contínua.

L’any 2019 Creacció va tenir un primer contacte amb aquest paradigma en un viatge a Biscaia amb un grup d’empresaris i directius de la comarca. L’objectiu del viatge era visitar i trobar-se amb empresaris del grup NER i persones de K2K (consultoria especialitzada en el canvi organitzacional basada en Nou Estil de Relacions) amb la finalitat de conèixer una altra manera de fer les coses en l’àmbit organitzatiu/empresarial. Una proposta diferent que funciona, que permet a les persones sentir-se plenes amb el que fan i, com a conseqüència, aporta beneficis a les empreses i un millor retorn a la societat.

Reprenem el viatge

Arran del viatge a Bilbao, es van començar a activar trobades per donar a conèixer aquest nou paradigma i promoure l’evolució de les organitzacions a la comarca. En aquesta línia, durant aquest mes de maig i juny, des de Creacció s’ha plantejat una formació de sis sessions per aprofundir sobre les particularitats d’aquest model organitzatiu i conèixer experiències d’empreses que l’estan aplicant. Hi han assistit un quinzena de persones entre tècnics i directius d’empreses. Fa uns mesos ja es va fer un altre grup Teal però, en aquest cas, amb sessions inspiradores.

El propòsit d’aquests Vermuts TEAL és obrir un espai per compartir coneixement, conversar, experimentar i mostrar exemples reals d’aquí Catalunya sobre noves formes de relació, organització i lideratge, que acompanyin l’evolució a les organitzacions dels participants.

Concretament, el contingut d’aquest darrer Vermuts Teal s’ha distribuït en les sis sessions següents:

Sessió 1. Conèixer el context i paradigma Teal: principis, avantatges, reptes i cultura.

Sessió 2. L’auto-lideratge i les eines de desenvolupament personal necessàries per impactar.

Sessió 3. La gestió del dia a dia en una organització Teal: espais de relació, coordinació, creació de rols i responsabilitats, flux de feina, lideratge…

Sessió 4. Com s’organitzen els salaris i els beneficis? Sistemes salarials justos, transparents i en equilibri. L’impacte de repartir els beneficis per compartir també els reptes.

Sessió 5. Pràctiques necessàries per implementar per un bon funcionament de l’autogestió; feedback, gestió de conflictes, transparència, tipus de presa de decisions, KPIS…

Sessió 6. Com preparar els equips i les persones pel canvi de model organitzatiu.

Tot aquest contingut ha estat complementat amb convidats d’empreses que ja estan implementant el paradigma Teal. Per parlar de la gestió diària de l’organització i dels marcs de relació i coordinació, es va convidar Ferran Junyo Roca, director general de Recaredo i Celler Credo. Per endinsar-se en l’organització de l’escalat salarial i del repartiment de beneficis, es va comptar amb la presència del coordinador de Deerns Espanya, enginyeria.

Finalment, a l’última sessió ens va acompanyar Lisa Gill, coach d’autogestió organitzacional, presentadora del podcast Leadermophosis, on entrevista líders d’opinió i professionals de tot el món sobre el futur del treball, També és coautora del llibre “Moose Heads on the Table: Stories Abous Self-Managing Organitzations”. 

Més informació del Teal i dels Vermuts Teal

17 de juny de 2024