Kit CONSULTING: Assessorament per a la tranformació digital

Objecte:

  • Kit Consulting Es un ajut enfocat a la contractació de serveis d’assessorament per impulsar la transformació digital de les pimes.  Els serveis els prestaran els assessors digitals acreditats escollits pels beneficiaris de l’ajut, els quals guiaran les empreses per establir un full de ruta en la seva digitalització.

Beneficiaris i quantia de l’ajut:

  • Poden sol·licitar l’ajut les empreses d’entre 10 i 250 treballadors agrupades en 3 segments, per a cadascun dels quals hi ha establerta una quantitat màxima d’ajut:
    • Segment A: entre 10 i menys de 50 treballadors, 12.000 euros
    • Segment B: entre 50 i menys de 100 treballadors, 18.000 euros
    • Segment C: entre 100 i menys de 250 treballadors, 24.000 euros.

Els imports es poden utilitzar per contractar un o diversos serveis d’assessorament del catàleg que inclou 10 categories d’assessoramentL’import màxim subvencionable per cada categoria és de 6.000€ amb un mínim de 100 hores de feina per cada acord firmat.

Terminis:

  •   El període de sol·licitud estarà obert des del 18 de juny fins al 31 de desembre del 2024 o fins a exhauriment del pressupost. 

Consulta les bases reguladores

Sol·licitar-lo

Adhesió com agent digitalitzador

Info video  

18 de juny de 2024