Estimular la contractació

ESTIMULAR LA CONTRACTACIÓ

Si ets empresa del sector industrial, pots comptar amb un nou instrument per millorar la teva competitivitat: Subvenció per a la incorporació de personal. 6 mesos de SMI.

Les empreses del sector Industrial compten amb un nou instrument per a millorar la seva competitivitat.

La finalitat d’aquesta subvenció és estimular la creació de llocs de treball per a persones en situació d’atur i especialment els col·lectius de dones, joves, majors de quaranta-cinc anys i aturats de llarga durada, i contribuir així a reduir la taxa d’atur de la Comarca d’Osona, cobrint part del cost de la contractació laboral.

Per tal de presentar la sol·licitud cal que verifiqueu el compliment de les condicions especificades a les bases i:
– Ompliu, imprimiu i signeu l’imprès de sol·licitud (Model de sol·licitud)
– Ompliu, imprimiu i signeu tots els fulls del formulari del projecte (Accés formulari o formulari online)
– Còpia del DNI del representant de l’empresa
– Còpia del NIF de l’empresa
– Còpia escriptures
– Certificats d’hisenda i de la Seguretat Social conforme l’empresa està al corrent de pagament.
– Còpia de l’alta de l’activitat econòmica a Hisenda, IAE
– Declaració conforme no s’han realitzat acomiadaments improcedents o ERO en els darrers 3 mesos a la data d’inici de contracte (model aquí)
– Documentació del banc que acrediti la titularitat del compte bancari de l’empresa on s’efectuarà la transferència de l’ajut
Lliureu els documents a Creacció, Casa Convalescencia, Carrer Dr. Junyent Núm. 1 de Vic.
Per qualsevol consulta podeu contactar a: batriurj@creaccio.cat

Amb el finançament de:

El Consell Empresarial d’Osona i Creacció van impulsar el passat dijous 7 de juny la … Llegir-ne més

El físic Lluís Torner, fundador i director de l’Institut de Ciències Fotòniques … Llegir-ne més

Fins el dia 4 de juny de 2018, hi ha temps per presentar la candidatura … Llegir-ne més