Periode mig de pagament a proveïdors

Informació ECONÒMICA

En aquesta pàgina trobareu el període mitjà de pagament a proveïdors calculat segons estableix el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

El Reial Decret 1040/2017, manté el termini màxim de pagament en 30 dies, però modifica les dates d’inici per calcular aquest període mitjà de pagament. (PMP).

En el cas de Creacció, el PMP és:

Any 2019

  • 1r trimestre: 5,58 dies
  • 2n trimestre: 11,47 dies
  • 3r trimestre: 16,85 dies
  • 4t trimestre: 13,04 dies

Any 2020

  • 1r trimestre: 27,44 dies
  • 2n trimestre: 14,14 dies
  • 3r trimestre: 38,36 dies
  • 4t trimestre: 33,56 dies

Any 2021

  • 1r trimestre: 21,38 dies

18 de maig – 9:15h
La jornada es focalitzarà en l’adopció de la Fabricació Additiva a … Llegir-ne més

Dimecres 6 d’abril, es va celebrar al VIT una jornada de seguretat informàtica titulada “Fer … Llegir-ne més

Una trentena de persones de 15 entitats de Catalunya van visitar el mes passat diverses … Llegir-ne més