Conveni laboral dels empleats

Informació INSTITUCIONAL i ORGANITZATIVA

El conveni d’aplicació a l’empresa és el conveni del personal laboral de l’Ajuntament de Vic. Codi de conveni número 08012042012000.

Conveni

Manual descriptiu de llocs de treball

Manual de valoració dels llocs de treball

Organigrama

Relació de Llocs de Treball de Creacció

El comitè de seguretat i salut creat durant la pandèmia es manté obert … Llegir-ne més

S’ha obert la 2a convocatòria per a obtenir l’ajut “Kit Digital” per aquelles … Llegir-ne més