Subvencions per a cooperatives i societats laborals

S”ha obert la nova convocatòria de subvencions per al foment de les empreses cooperatives i les societats laborals, regulada per l’ordre EMO/250/2013

Objecte de la subvenció

 • Línia A: Subvencionar la incorporació de persones sòcies treballadores o de treball en una cooperativa o en una societat laboral incloses en algun dels col·lectius següents:
  • Persones desocupades
  • Persones treballadores vinculades a l’empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal
 • Línia B: Reduir els interessos de préstecs destinats a capitalitzar les cooperatives i les societats laborals

Beneficiaris

 • Línia A: Societats cooperatives i societats laborals
 • Línia B: Persones físiques o jurídiques que s’incorporin com a socis a una cooperativa o a una societat laboral o bé que facin una nova aportació al capital social, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda

Àmbit temporal
L’àmbit temporal de les actuacions que permeten accedir a les subvencions aquí exposades és el següent:

 • Línia A: des del dia 2 de novembre de 2012 fins al dia 22 d’octubre de 2013
 • Línia B: des del dia 1 de gener de 2013 fins al dia 30 d’octubre de 2013

Quantia de les subvencions

 • Línia A: La quantia màxima d’aquestes subvencions serà de 3.000 €, excepte que el soci o la sòcia sigui una persona amb discapacitat, que serà d’un màxim de 5.000 €
 • Línia B: L’ajut consistirà en la reducció de fins a 5 punts del tipus d’interès fixat per l’entitat financera que ha concedit el préstec a la persona sol·licitant. La subvenció no pot superar la quantitat de 1.000 €

Terminis per a la presentació de sol·licituds:

 • Línia A: 31 d’octubre de 2013
 • Línia B: 30 d’octubre de 2013

Informació
Convocatòria: www.gencat.cat/empresaiocupacio
Tràmits: aquí

Les tecnologies 5G i Blockchain, la ciberseguretat i l’Internet of things marcaran les … Llegir-ne més

L’Agència de Residus de Catalunya obre la convocatòria de subvencions que, en el … Llegir-ne més

Reforçar les xarxes socials, activar un canal de venda online o formació digital … Llegir-ne més