Reduccions de les quotes d’autònoms

Reduccions a la Seguretat Social aplicables als treballadors per compte propi (Tarifa plana per a emprenedors)

Aquelles persones que compleixin els següents requisits:

  • Que no hagin estat donades d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social en els últims cinc anys
  • Que no tinguin contractats treballadors en plantilla

Podran beneficiar-se de les següents reduccions en la quota per contingències comunes del RETA: (essent la quota a reduir el resultat d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal)

  • Els primers 6 mesos: Reducció del 80% de la quota
  • Del mes 7 al mes 12: Reducció del 50% de la quota
  • Del mes 13 al mes 15: Reducció del 30% de la quota

Els homes menors de 30 anys i les dones menors de 35 es beneficiaran de la següent bonificació addicional:

  • Del mes 16 al mes 30: Bonificació adicional d’un 30% durant els 15 mesos següents.

FISUB

Règim Especial de Treballadors Autònoms: Altres bonificacions en la cotització de la Seguretat Social

Creacció posa en marxa un programa adreçat a les pimes per ajudar-les a … Llegir-ne més

Creacció, l’Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, impulsada pels Ajuntaments de Vic i Manlleu, … Llegir-ne més