Finançaments bonificats

FINANÇAMENTS BONIFICATS

A l’hora de demanar finançament bancari, existeix la possibilitat de demanar préstecs a tipus d’interès inferiors dels que hi ha al mercat que els fan més atractius que els préstecs existents en el sistema financer tradicional. Per aconseguir-los, cal reunir una sèrie de requisits, com disposar de garanties suficients i presentar un pla d’empresa validat.

Tipus de finançaments bonificats
 • Préstec INICIA: per a la creació d’empreses
 • Préstecs de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO)
  • Préstec ICO Empresas y emprendedores
  • Préstec ICO Garantía SGR
  • Préstec ICO Comercio minorista
  • Préstec ICO Comercio interior
 • Préstecs de l’Institut Català de Finances (ICF)
 • ICF Crèdit
 • Préstecs ENISA
Avals

Un aval és un import que queda dipositat a l’entitat financera durant tot el període del préstec.
Normalment, qui vol rebre un préstec necessita tenir garanties o bé algú que l’avali, és a dir, necessita demostrar al banc o a l’entitat prestatària que, en cas de no poder tornar el préstec segons els pagaments acordats, aquesta entitat podrà aconseguir cobrar el deute pendent de pagament i fins i tot els béns que avalen la quantitat sol·licitada.

AVALIS de Catalunya SGR
Les persones emprenedores que cerquin finançament pels seus projectes i es trobin amb la necessitat de presentar avals poden trobar ajuda en Avalis de Catalunya. Aquesta Societat de Garantia Recíproca atorga avals financers i tècnics a petites i mitjanes empreses, treball autònom i professional, que tinguin el seu domicili social o àmbit d’actuació principal a Catalunya.
Més informació

Microcrèdits

Els microcrèdits són petits préstecs destinats a persones emprenedores que volen posar en marxa un projecte, però no compten amb avals per poder recórrer al sistema financer ordinari.
A la Unió Europa existeix un consens perquè la quantia del Microcrèdit sigui inferior als 25.000 euros. Aquesta quantia servirà per finançar l’actiu fix inicial de l’empresa.
Tipus de microcrèdits

Altres enllaços d'interés

El Girafeina Osona acull enguany, com a novetat, dues taules rodones. Una, amb … Llegir-ne més

El grup de professionals de Prevenció de riscos laborals d’empreses de la comarca … Llegir-ne més

Els resultats de 2023 del mercat de compra venda de petites i mitjanes … Llegir-ne més