Això és el que hauràs de pagar a partir d’ara si ets autònom

Aquest 2023 arriba carregat de novetats fiscals i mercantils per a les empreses i els autònoms. Un dels canvis més rellevants són les noves cotitzacions que hauran de pagar els autònoms a la Seguretat Social.

Entrada en vigor: a partir de l’1 de gener de 2023.

Qui guanya més, paga més

A partir d’ara es cotitzarà en base a un sistema de 15 trams vinculats als ingressos reals de les activitats econòmiques, empresarials o professionals que pugui tenir l’autònom. Fins ara el tram era el mateix per a tothom.

La mesura comptarà amb un període de transició de nou anys, fins al 2032, durant el qual s’aniran reduïnt les cotitzacions amb uns ingressos nets més baixos i s’aniran augmentant les que els tinguin més alts.

Resumint, els 294 euros actuals de quota fixa mínima passaran a un sistema progressi. Així, el 2031 la quota d’autònoms podrà variar entre 184 i 1.267 euros. 

Com es calcul·len els ingressos nets? 

Ingressos nets = ingressos – despeses deduïbles – despeses genèriques (la deducció per despeses genèriques serà del 7% per als autònoms empresaris individuals i del 3% per als autònoms societaris).

Com es calcula la cotització si els ingressos nets van oscil·lant?

Els autònoms podran modificar la seva base de cotització fins a sis vegades l’any per poder ajustar la cotització a la seva previsió de rendiments. Podran fer aquest canvi amb efectes del primer dia de març, maig, juliol, setembre, novembre i gener. 

Al final de l’exercici fiscal, i una vegada coneguts els rendiments nets anuals, es regularitzaran les cotitzacions, i es retornaran o reclamaran quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre del que s’indicava a les previsions durant l’any.

Qui té dret a la tarifa plana de 80 euros?

Tots els autònoms que inicien la seva activitat (o que han estat dos anys sense cotitzar) podran beneficiar-se de la quota reduïda o tarifa plana. Tindrà una durada inicial de 12 mesos i una quota fixa de només 80 euros mensuals. 

Aquesta durada es pot ampliar un any més, si l’autònom registra ingressos inferiors al salari mínim interprofessional durant el primer any d’activitat.

Taula de cotitzacions a partir de l’1 de gener de 2023

Altres novetats fiscals i mercantils

Ara ja pots crear una empresa per 1 euro

La nova llei Crea i Creix té per objectiu facilitar la creació d’empreses, amb la millora de la regulació i l’eliminació d’obstacles, la reducció de la morositat comercial i la millora de l’accés a finançament.

La nova llei concursal, una oportunitat per salvar empreses en dificultats

Aquesta nova normativa posa el focus en la necessitat d’ajudar les empreses que tenen dificultats i salvar-les, amb l’argument que són un actiu per a la societat per la seva capacitat de crear ocupació i riquesa

Petits canvis a l’IRPF, impost de societats i IVA

En l’IRPF, entre altres novetats a partir d’aquest any, s’introdueix un increment de la tributació de la base imposable de l’estalvi, i en l’impost sobre societats, una reducció del tipus impositiu per a entitats de molt reduïda dimensió.

7 de gener de 2023