Creacció presenta els reptes per a la competitivitat de la cadena de valor dels sectors agroalimentari i de fabricants de béns d’equip

Creacció té la missió de treballar per la millora de la competitivitat de les empreses, l’ocupabilitat de les persones i el millor posicionament del territori. Amb aquest objectiu es van portar a terme dues sessions per explicar els reptes per a la competitivitat de la cadena de valor de dos sectors: l’agroalimentari i el de fabricants de béns d’equip.

La jornada, en la que hi van participar una cinquantena d’empreses – prèviament entrevistades per l’estudi-, va tenir lloc a l’Aula de Formació de la Casa de Convalescència de Vic, seu de Creacció.
A les sessions de treball Creacció va presentar les principals conclusions de l’anàlisi realitzat, constrastant els principals reptes detectats i treballant conjuntament els projectes estratègics de futur. Aquestes sessions van comptar amb la participació de l’expert Sabin Azúa, soci director de B+I Strategy i reconegut expert en competitivitat i estratègia empresarial, que va presentar el debat i la identificació d’oportunitats i línies de treball amb els sectors.

El procés de treball de Creacció fins a arribar aquí, s’ha basat en tres punts:
1. Mapejat del sector amb l’ajuda d’empreses del sector (primeres entrevistes)
2. Bolcat d’informació via base de dades pública (SABI) 2007-2012
3. Entrevistes qualitatives per analitzar el sector amb més profunditat

Documents per descarregar presentats a les sessions de treball dels sectors agroalimentari i de fabricants de béns d’equip:

“REPTES PER A LA COMPETITIVITAT DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR DE FABRICANTS DE BENS D’EQUIP” (pdf)

“REPTES PER A LA COMPETITIVITAT DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR AGROALIMENTARI” (pdf)

 

28 d'octubre de 2014