Assessorament especialitzat

En un entorn de canvi permanent és molt important l’adaptació constant de les empreses. Aquest esforç de millora contínua requereix un suport extern per part d’un consultor amb experiència per assessorar i acompanyar les decisions empresarials. A Osona, les oficines de promoció econòmica, coordinades des de Creacció, oferim un catàleg de serveis unificat.


Aquesta carta de serveis posa a disposició de les empreses paquets de 10 hores d’assessorament en el següents àmbits:

Comunicació a l’empresa: imatge corporativa, espai web, xarxes socials, pla de comunicació…

Planificació estratègica per a petites empreses: anàlisi de la competència, DAFO, objectius estratègics de futur, pla de treball, anàlisi de viabilitat.

Assessorament en exportació: metodologia i sistemàtica per a l’obertura de nous mercats.

Creativitat i pensament visual: Noves preguntes, noves respostes, tècniques de pensament visual…

Assessorament comercial: Anàlisi de vendes, de clients actuals, fidelització, acció comercial, clients potencials…

Assessorament en gestió d’equips: Situació actual dels recursos humans, eines de coneixement d’habilitats i competències, pla de millora de la gestió recursos humans.

Assessorament de millora contínua: Programa de la producció, terminis d’entrega, equilibri i dimensionament del equips per línia de producció, millora de procesos, reducció de malbarataments…

Assessorament davant de situacions crítiques: Acompanyament en processos de presa de decisions davant de situacions crítiques.

Existeix la possibilitat de programar paquets adaptats a les necessitats específiques de les empreses i formació in company. Aquest programa té una subvenció important i un cost per l’empresa de 90 € per paquet d’assessorament.

Sol·licita assesorament

Cal entendre la seguretat informàtica com una cadena en la que les empreses … Llegir-ne més

Els treballadors de les empreses de la comarca, bàsicament industrials i de serveis, … Llegir-ne més

La marca, impulsada per la Cambra de Comerç, el CEDO i Creacció, es … Llegir-ne més