Validació d’idees de negoci

Sabies que la majoria d’idees de negoci fracassen durant els primers anys de vida? 9 de cada 10 startups fracassen abans dels 4 anys!

Encara que els problemes de finançament  i la incapacitat per executar la idea s’esmenten sovint com a motius de fracàs, la causa principal sol ser la manca d’una investigació de mercat adequada que dona com a resultat llençar al mercat un producte o servei que ningú necessita.

No es tracta de saber si estem davant d’una bona o dolenta idea. De vegades, fins i tot les idees més estranyes poden resultar genials. Es tracta de  validar les possibilitats de tenir èxit abans de llençar la nostra idea de negoci al mercat.

Una idea s’ha de validar abans d’invertir una quantitat important de temps i recursos per a desenvolupar-la per evitar construir i llançar un producte o concepte que ningú vol o no està disposat a pagar.

L’ objectiu de la validació de la idea és exposar la idea a la pràctica abans de crear i llançar el producte o el servei finals.

La validació d’idees és el procés de recopilació d’evidències per poder prendre decisions ràpides sobre la implantació de la nostra idea de negoci, amb el menor cost possible i reduint el risc.

La idea de negoci ha de ser capaç de resoldre un problema real i que sigui prou important perquè algun segment de clients identificable pagui per resoldre-ho.

La validació consisteix a provar hipòtesis. És important provar primer la hipòtesi més arriscada i no perdre el temps en alguna cosa que no té potencial.

Passos per validar la teva idea

Tot i que hi ha diverses maneres diferents de validar i idear, el procés de validació general és bastant senzill:

A. Defineix la teva hipòtesi de negoci crítica

La validació comença amb la definició dels vostres objectius. En aquesta etapa, decidiràs què vols aprendre i quins aspectes validar.

Fes un mapa de totes les hipòtesis (suposicions de quelcom possible o impossible per extreure alguna conseqüència) sobre la teva idea i prioritza la que sigui més crítica perquè la teva idea tingui èxit.

Alguns exemples:

 • Problema : el problema/necessitat és cert/val la pena resoldre’l?
 • Client: el segment de clients escollit és adient? La gent reconeix que té el problema. O, viuen en una felicitat ignorant?
 • Solució : el producte/oferta solucionarà el problema?
 • Model de negoci : el model de negoci és viable i escalable?
 • Preu : hi ha prou demanda per fer que el vostre model de negoci funcioni amb el preu que heu establert? Com funciona el model de preus a la pràctica?

Validar primer el problema/ necessitat i client sol ser l’enfocament més intel·ligent. D’aquesta manera passem a centrar-nos en client i no en el producte i podem també, millorar la nostra proposta de valor.

La clau aquí és partir del supòsit més crític. Aquesta és la que té més probabilitats de fracassar i també tindria les conseqüències més greus. Què hauria de ser cert perquè la idea fos factible?

En el cas d’Airbnb, per exemple, la seva principal hipòtesi crítica era que la gent estava disposada a allotjar-se a casa d’un desconegut i que els propietaris estan disposats a llogar les seves cases per a desconeguts. Per a Airbnb, aquesta va ser la seva hipòtesi més crítica perquè tota la idea de negoci depenia d’ella.

B. Valida

Un cop has desenvolupat una hipòtesi, pots començar a validar aquesta hipòtesi fent experiments.

S’ha de trobar la manera més ràpida i barata de posar la teva hipòtesi a la pràctica i saber si la és certa o no. Sovint, la idea inicial és només un punt de partida per a una idea millor i més refinada perquè gairebé sempre cal millorar-la.

Hi ha moltes maneres diferents de dur a terme un experiment. Algunes són:

 • Entrevistes / enquestes
 • Construeix un MVP (producte mínim viable)
  • Pàgina web (landing page)
  • Correu electrònic
  • Prototip físic (maquetes)
  • Prototip digital
 • Plataforma de crowdfunding
 • Prova A/B (crea diferents versions d’una campanya publicitària per veure quina té un millor rendiment)

Tot i que la validació no sempre és una garantia d’èxit, ja que és l’execució el que importa, haver validat els supòsits més crítics i utilitzar les dades que has recopilat en el procés de validació t’ajudarà sens dubte quan comencis a desenvolupar i implementar la teva idea.

Si la experimentació no valida la teva hipòtesi, pivota, redefineix el teu client, o el problema/necessitat que dones solució i torna a validar.

Surt al mercat com més aviat millor, parla amb el teu client, testeja… t’ajudarà a estalviar temps i diners.

Aquest contingut s’ha extret del Programa ESPRINT 2023, adreçat a persones emprenedores amb una idea de negoci innovadora.

15 de febrer de 2023