MOVES III. Incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2021

65,5 milions en subvencions per a l’adquisició de vehicles elèctrics i pila de combustible i infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

 
OBJECTE
Incentivar i promoure l’adquisició de vehicles elèctrics i implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics en la Comunitat Valenciana, dins del marc del Programa MOVES III, fomentant així la disminució de les emissions de CO₂ i d’altres
emissions contaminants, la millora de la qualitat de l’aire, l’estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport, així com la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

BENEFICIARIS
* Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques, per les quals ofereixen béns i/o serveis en el mercat i que estiguin donades d’alta al Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària;
* Les persones físiques majors d’edat;
* Les comunitats de propietaris;
* Les persones jurídiques vàlidament constituïdes a Espanya i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, incloses les Entitats de Conservació de Polígons o Societats Agràries de Transformació;
* Les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol Administració Pública

TERMINI DE SOL·LICITUD
• Inici: 2 d’octubre de 2021.
• Tancament: Fins esgotar-se fons o fins 31/12/2023.

TERMINI D’EXECUCIÓ
A partir del dia següent de registre de sol·licitud + 12 mesos des de la data de notificació resolució.

PROJECTES ELEGIBLES
Tipologia 1: Adquisició de vehicles elèctrics “endollables” i de pila de combustible. Exclosos vehicles de categories M2, M3, N2 i N3.
Tipologia 2: Implantació de infraestructura de recàrrega.

EFECTE INCENTIVADOR
No són elegibles aquelles inversions iniciades amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud d’ajut.

Més informació aquí

8 d'octubre de 2021