Reempresa es consolida com una nova via d’emprenedoria a Osona

Reempresa, el programa de compravenda de petites i mitjanes empreses en funcionament de Catalunya, es va consolidant any rere any com una oportunitat per a emprenedors i emprenedores de poder accedir a un negoci propi.
A Vic, la suma d’Ajuntament de Vic i Creacció ha permès fins a setembre de 2021 acompanyar 8 projectes de reemprenedoria que han acabat amb èxit i generant una inversió induïda de 1.807.696 EUR.
Per sectors, la reemprenedoria ha estat a la restauració, agroalimentació, comerç, TIC, Hostaleria i edificació i subministraments.
El programa acompanya els reemprenedors a l’hora de valorar les oportunitats existents i en tots els passos per a la negociació i la recerca de finançament. Mentre que als cedents dels negocis en funcionament, se’ls acompanya en la valoració del negoci, la captació de reemprenedors i l’assessorament en el traspàs del negoci.

L’èxit de Softneos, la 3a millor solució per a instal·lacions esportives a nivell estatal
Narcís Verdaguer, director de SoftNeos, coneixia Reempresa i Creacció per haver estat en un despatx de lloguer a Casa de Convalescència a Vic.
Com a empresa amb un bon creixement els últims anys i situant-se entre les 3 millors solucions per la gestió total d’instal·lacions esportives a nivell espanyol, van rebre ofertes tant internacionals com estatals per adquirir la plataforma ReservaPlay, la societat SoftNeos sencera o bé una part de la cartera de clients de ReservaPlay.
En aquest procés, assegura que el servei de Reempresa “ens va aportar una visió externa i experimentada per saber què ens convenia més vendre i quina era la millor proposta, així com els càlculs econòmics de la venda i càlculs econòmics per la posta-venda i l’estratègia a seguir per recuperar ràpidament els clients/ingressos venuts en un termini raonable”.
Verdaguer explicar que el procés de venda va ser llarg (gairebé 1 any) i intens, però el resultat molt satisfactori. “Ens ha permès especialitzar-nos i centrar-nos encara més en el target d’instal·lacions esportives automatitzades i poder-hi fer una inversió important per ser líders en aquest sector”, assegura.

Ana Menéndez, una reemprenedora d’un bar del Lluçanès
L’Ana Menéndez va demanar el suport de Reempresa fa un parell d’anys quan es va quedar a l’atur. Després d’estudiar diverses oportunitats i rebre l’assessorament tècnica, l’Anna va arribar a un bar del Lluçanès que a l’actualitat gestiona.
Explica que Reempresa li va permetre “conèixer la borsa d’empreses en procés de traspàs i la seguretat que al darrera hi havia un equip que m’ajudava a prendre la millor decisió”.

7 d'octubre de 2021