Les macrotendències en el món actual: el talent

Reskilling, talent digital, redisseny del treball i perfils necessaris, atracció i retenció de talent marcaran les directrius dels propers anys a les empreses

L’Observatori Socioeconòmic d’Osona ha elaborat un informe on es recullen les macrotendències globals a la societat actual, algunes de les quals tenen un impacte més que real en l’àmbit nacional i local. Aquest document s’ha desglossat des de diverses perspectives: una de global i cinc més vinculades als projectes estratègics del territori: mobilitat i logística, talent i col·lectius vulnerables, transformació del sector agro i sostenibilitat mediambiental, transformació digital i salut.

Us les estem explicant de manera regular en aquest web, sota el paraigües de la secció “Macrotendències en el món actual”. Avui, parlem de talent.

1. Reskilling

El 50% dels empleats necessitaran tornar a capacitar-se per a 2025, a mesura que augmenti l’adopció de tecnologia. En aquest marc, el 99% de les organitzacions està duent a  terme accions per preparar-se per al futur del treball, amb un focus posat en la identificació de les habilitats necessàries i accions  per a implantar-les. El pensament crític i la resolució de problemes encapçalen la llista d’aquestes habilitats en els pròxims cinc anys. 

Les 10 habilitats que seran més demandades el 2025

2. Talent digital

En els últims anys s’ha vist una clara acceleració en l’adopció de noves tecnologies. Els nivells d’adopció de les diferents tecnologies varien sector a sector.

Els majors nivells d’adopció de la intel·ligència artificial (IA) es troben a la indústria TIC, els serveis financers, l’atenció mèdica i el transport. El Big Data, l’IoT i la robòtica estan vivint una forta adopció en la mineria i els metalls i la indústria manufacturera, mentre que el govern i el sector públic mostren un gran interès per l’encriptació.

Més informació

3. Redisseny dels treballs i els perfils necessaris

Les  professions  emergents  creixeran del 7,8% al 13,5 d’aquí al 2025. Alhora, 85 milions de  llocs de treball desapareixeran i n’apareixeran 97 milions més amb nous rols. 

Els llocs de treball amb un augment més gran de la demanda seran científics i analistes de dades, i especialistes en aprenentatge automàtic i en màquina, en Big Data, en màrqueting i estratègia digital, i en automatització de processos. I on baixarà més la demanda és en: treballadors d’entrada de dades, secretaris administratius i executius, comptables, auditors i treballadors de muntatge i fàbrica.

Més informació

4. Atracció i retenció de talent

L’atracció del talent és una de les grans preocupacions de les empreses i cada vegada s’analitzen amb més detall les raons per les quals els treballadors es mantenen. S’observa que les generacions més joves valoren aspectes com l’ambient de treball, les possibilitats de progressar o el desenvolupament professional per sobre d’aspectes com el salari. A més, la flexibilitat laboral i la conciliació són aspectes cada vegada més valorats, especialment per a les dones.

Més informació

5. A Osona…

A Osona hi ha gairebé un miler de joves a l’any que abandonen prematurament l’escola, la majoria de famílies vulnerables. A més, el 65% dels llocs de treball actuals a la comarca tenen algun risc d’automatitzar gran part de les seves tasques i el 29% tenen possibilitats de tenir un alt grau de jornada en teletreball.

Osona compta amb indústria poc preparada per a la digitalització, contractació fonamentada en el peonatge industrial i la temporalitat, treballadors amb baix nivell formatiu, uns salaris més baixos i un desencaix entre l’oferta formativa i les necessitats del teixit empresarial.

Més informació

Visualitza la presentació, aquí


Les macrotendències en el món actual

Les macrotendències en el món actual: global

6 de març de 2023