Empreses osonenques comparteixen bones pràctiques en seguretat i salut

El comitè de seguretat i salut creat durant la pandèmia es manté obert a la incorporació de les empreses interessades

Les empreses La Farga Lacambra, Grup Gepork i Girbau van presentar programes i accions entorn de la seguretat i la salut de les persones treballadores, en el marc de la reunió del comitè de seguretat i salut per a empreses d’Osona.

A la trobada del 16 de setembre passat, hi van assistir més d’una quinzena d’empreses participants, així com representants de la Cambra d’Osona i d’AICO.

La Farga La Cambra va exposar “la setmana de planificació de les emergències”. Es tracta d’una activitat formativa per a tot l’equip que inclou simulacres, formacions i activitats participatives com simulacres de realitat virtual, quizz i d’altres.

Per la seva banda, Grup Gepork va compartir el Programa de Benestar Integral (PBI), amb tallers per a tot l’equip d’activitats diverses destinades a promoure una millora salut de les persones treballadores, com ara zumba, autoconeixement, somni i descans o tuppers saludables, entre d’altres.

Finalment, Girbau va explicar la la “Safety walk amb la direcció”. Es tracta d’una acció consistent en visites mensuals als centres productius amb el Director d’operacions, el President i els treballadors directes dels diferents llocs de treball. Durant la visita es supervisen els aspectes de seguretat.

El comitè de seguretat i salut per a empreses d’Osona es va constituir durant la pandèmia per compartir bones pràctiques per fer front a la seguretat i salut dels equips en aquest context d’emergència. Les empreses participants van decidir donar-li continuïtat atès que compartir programes i accions de manera col·laborativa permetia avançar totes les organitzacions.

L’objectiu és compartir bones pràctiques vinculades a impulsar la cultura de la prevenció, programes per promoure la salut i els bons hàbits i la implicació i empoderament de totes les persones i equips de les empreses.

Les empreses que s’hi vulguin afegir, només cal que contactin amb l’àrea d’empreses de Creacció.

Podeu ampliar la informació de les bones pràctiques accedint a les fitxes on es recullen les accions al final: FITXES SEGURETAT I SALUT

20 de setembre de 2022