Treballa amb nosaltres

TREBALLA AMB NOSALTRES

En aquest espai trobaràs els processos selectius oberts.

BASES QUE REGULEN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A COORDINADOR/A DE TEIXIT PRODUCTIU COM A PERSONAL LABORAL DE CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL