Video de la conferència “Idees, compromisos i propostes des d’un Nou Estil de Relacions”