Vic: subvenció per obertura de comerços en locals tancats

Objecte

L’objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç al detall i els serveis, de proximitat, amb la finalitat de facilitar l’obertura de locals comercials tancats, així com facilitar l’emprenedoria comercial a VIC.

Termini sol·licitud

Fins el 30 de setembre del 2023 o exhaurir el pressupost.

Import de l’ajut

Fins a 3.000€

Requisits

  • Haver ocupat, entre el 1 d’octubre del 2022 i el 31 d’octubre 2023 un local comercial tancat als carrers de Vic:

Carrer Nou –  Carrer de Sant Antoni –  Carrer de Sant Pau –  Carrer de Sant Fidel –  Carrer de la Fusina –  Carrer de la Gelada –  Carrer del Trinquet –  Carrer de Sant Sebastià –  Carrer del Bisbe Casadevall –  Carrer de la Misericòrdia – Plaça dels Sants Màrtirs – Plaça Sta. Teresa – Plaça del Carbó – Rambla del Passeig – Rambla Hospital – Rambla St. Domènech – Carrer Verdaguer – Carrer de la Riera – Carrer St. Just – Carrer Call Nou – Carrer dels Arcs – Carrer de les Basses – Carrer del Pont – Carrer de la Ramada – Plaça d’Antoni Gaudí – Plaça Pompeu Fabra 

  • Disposar dels permisos relatius a l’activitat i estar donat d’alta.

Despeses subvencionables

  • Despeses (amb factura) d’obertura de l’establiment (obres, mobiliari, aparadors, etc..) 
  • Despeses de lloguer pagades fins al moment de la justificació (abans del 15/11/23)

Documentació a presentar

  • Formulari sol·licitud
  • Fotocòpia del DNI i del document que acredita la representació que ostenta actualment la persona física respecte l’entitat.
  • Comunicació de dades del creditor (plantilla)
  • Memòria de l’activitat (plantilla)
  • Pressupost detallat de les despeses originades per l’inici o trasllat de l’activitat. (plantilla

Sol·licitud i més informació, aquí

8 de febrer de 2023