Vic presenta l’índex d’ocupació més alt d’entre les 13 ciutats que formen la Xarxa Perfil de Ciutat

Ha estat un dels pocs municipis on encara augmenta la població l’any 2013

El passat dijous 25 de setembre va tenir lloc al Vapor Llonch de Sabadell l’acte de presentació de l’informe “Perfil de la ciutat. Edició 2014”. L’informe presenta un estudi comparatiu de l’evolució socioeconòmica de les 13 ciutats catalanes que formen la Xarxa Perfil de Ciutat.
Segons els resultats d’aquest informe, Vic ha estat un dels pocs municipis on encara augmenta la població l’any 2013, amb la taxa de variació positiva (1,1%) més significativa de tota la Xarxa Perfil de Ciutat. La taxa de població estrangera (25%) és també la més elevada de la Xarxa Perfil de Ciutat (16.2%) i, juntament amb Lleida, va ser l’única ciutat amb saldo migratori positiu l’any passat.
L’informe també ens diu que l’atur registrat va disminuir un 3,6% en el conjunt de municipis de la Xarxa, percentatge similar al conjunt de Catalunya (-3,4%). El municipi de Vic presenta l’índex d’ocupació més alt de la Xarxa, amb un 77%. A més de situar-se per damunt de la mitjana de Catalunya en nombre d’autònoms, destaca l’increment d’aquest col·lectiu en el què la ciutat de Vic obté la variació més alta del grup dels 13 municipis de la Xarxa Perfil de Ciutat, amb un increment del +3,30% respecte l’any anterior.
En total hi ha 1958 empreses a Vic, i és la segona ciutat, després de Vilafranca del Penedès, en concentració econòmica. El 66,6% de la facturació del teixit empresarial d’Osona procedeix d’alguna de les cinc activitats econòmiques principals del municipi, destacant les indústries dedicades a productes alimentaris (14,2%). Vic té un teixit empresarial que genera unes vendes de 53.385 €/hab., i és amb Barberà del Vallès i Granollers, la ciutat amb major teixit empresarial en relació amb el nombre d’habitants.
Tots els municipis agrupats a la Xarxa Perfil de Ciutat formen part d’un mateix sistema de ciutats mitjanes amb característiques similars. Malgrat encara no apareix a l’informe, aquest darrer any s’ha incorporat el municipi del Prat de Llobregat. L’acte va concloure amb la ponència del senyor Víctor Oliver de Roca Salvatella, consultora en transformació digital.

14 d'octubre de 2014