Vic és el municipi on més ha disminuït l’atur

També és la ciutat on el nombre d’autònoms ha crescut més (+ 8’59%)

L’Informe “Perfil de la Ciutat 2015” confirma l’evolució positiva per a tots els municipis de la Xarxa

Vic és el municipi on més ha disminuït l’atur (-11%), segons l’Informe “Perfil de la Ciutat 2015” que es va presentar a Mollet del Vallès dilluns passat. La sisena edició de l’informe ha confirmat l’evolució positiva dels indicadors que ja apuntava en la seva darrera edició de l’any 2014. La xarxa de les ciutats mitjanes de la que Vic en forma part elabora anualment aquest informe on es comparen un seguit d’indicadors socioeconòmics agrupats per temàtiques. Els Ajuntaments participants són: Barberà del Vallès, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, el Prat de Llobregat, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Vic.

L’Informe confirma que durant el 2014 es va reduir el nombre d’aturats majors de 45 anys a Vic (-4,7%), però va créixer l’atur de llarga durada i baixa qualificació, essent aquest el 19,3% del total. L’atur de llarga durada i baixa qualificació representa el 16% de mitjana dels aturats de la Xarxa i el 13,6% dels aturats de Catalunya. Tot i la creació de llocs de treball a Vic el 2014 (5,4% més que l’any anterior), la capacitat de generar ocupació de les noves empreses ha estat inferior a la capital d’Osona (9,1%) que a la resta de la Xarxa (11,7%). De totes maneres, només Girona (15,1%) i Vic (16,7%) se situen per sota la taxa d’atur registral de Catalunya (16,8%). I en el cas de Vic, és on l’increment d’autònoms ha estat més significatiu (+8’59%) –davant l’increment mitjà dels municipis de la xarxa (+2’72%). Pel que fa a l’activitat econòmica més important de Vic, la de “Productes alimentaris”, aquesta concentra el 31% de la facturació.

A nivell de formació, la taxa de no graduats en ESO a Vic segueix baixant (12,8%) per sisè any consecutiu, situant-se per sota la mitjana de la Xarxa (13,9%). Per altra banda, Lleida, Rubí i Vic són els únics municipis que superen els 200 usuaris dels serveis bàsics d’atenció socials (SBAS) per cada mil habitants. A la vegada, Vic amb un 16% és el municipi amb l’índex de places de centres de dia –per població de més de 84 anys- més elevat dels tretze municipis de la Xarxa de Perfil de Ciutat.

Quant a la demografia, la població dels municipis de la Xarxa continua la tendència a la baixa iniciada l’any anterior després de molts anys de creixement ininterromput. Vic (0’74%) és un dels 4 municipis que no perden població, juntament amb Granollers (0,29%), Terrassa (0,21%) i Mataró (0,14%). La mitjana d’edat de Vic és de 39,2 anys, mentre que la mitjana d’edat de Catalunya és de 41,3 anys i la de la Xarxa de municipis del Perfil de la Ciutat és de 40,3 anys. Vic és la tercera ciutat amb un índex de sobreenvelliment més elevat de la Xarxa (16,7%), després de Manresa (17,7%) i Girona (17%). Pel que fa a la població estrangera, Vic continua encapçalant el rànquing amb una taxa d’estrangeria del 23,7%. Tot i això, ha estat el municipi de la Xarxa, juntament amb Girona, Manresa i Santa Coloma de Gramenet amb una variació negativa més important durant el darrer any (-1,3%).

Si parlem de sostenibilitat, Vic és el municipi amb un percentatge de recollida selectiva més elevat (49’1%), seguit pel Prat de Llobregat (38’8%) i Manresa (38’5%). Tot i que la capital d’Osona és la que genera més residus per habitant i dia (1,15 kg), seguida de Mataró (1,14 kg). El consum energètic per habitant a Vic (15.461 kWh), malgrat la tendència a la baixa, continua essent el segon més alt de tota la Xarxa després del Prat de Llobregat (16.616,8 kWh).

30 de setembre de 2015