Un projecte de Creacció i de l’escola L’Era de Dalt de Tona aposta per despertar vocacions tecnològiques i industrials entre els infants

El projecte constata el paper clau de l’escola per despertar vocacions
Durant tot el curs, el centre ha dut a terme activitats a l’aula i visites a empreses
El projecte ha tingut l’assessorament de la UVic-UCC

Creacció i l’escola L’Era de Dalt de Tona han dut a terme el curs 2015-2016 un projecte per despertar vocacions tecnològiques i industrials a Osona. El projecte s’ha desplegat en el marc del Pla Estratègic de la Formació Professional de la comarca, que pretén millorar l’encaix entre el mapa formatiu i les necessitats del teixit productiu del territori. “Osona té un fort potencial industrial i una demanda de talent que costa de cobrir, i això xoca amb la falta de joves amb ganes d’estudiar professions vinculades a l’àmbit tecnològic i industrial”, explica Núria Macià, directora executiva de Creacció.

En aquest context, el projecte a L’Era de Dalt s’ha proposat explorar possibles vies per despertar talents, vocacions i interessos en el camp tecnològic des de la infància, treballant en el context real d’una escola. El centre d’educació infantil i primària va adoptar la iniciativa com a projecte transversal per aquest curs i va implicar infants, claustre i famílies en la realització d’un gran nombre d’activitats, totes amb la tecnologia com a fil conductor.

Formació dels mestres i implicació de l’alumnat
El projecte ha treballat diferents àmbits. Per una banda, s’ha format i assessorat els mestres sobre com impartir continguts tecnològics a l’aula. Les sessions han anat a càrrec de Jordi Martí, director del Departament de Didàctica de les Arts i les Ciències de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC. “És essencial que els nens i nenes s’acostumin a opinar sobre l’impacte de la tecnologia, perquè la trobem a tot arreu i té forts efectes en la nostra vida quotidiana”, diu Martí segons el qual, “si volem que la treballin des de ben petits, hem de donar als mestres uns recursos que sovint ara no tenen”.

Per altra banda, els alumnes de L’Era de Dalt, organitzats per cursos, han explorat diferents facetes de la tecnologia que ells mateixos han escollit i prioritzat: els aliments, les palanques i les politges, els engranatges, la robòtica, la construcció… En aquest sentit, han realitzat activitats experimentals a l’escola i han fet visites a empreses, vehiculades a través de Creacció. A més, han involucrat els pares convidant-los a entrar a l’escola per conèixer el resultat del seu treball.

“Creem entorns d’aprenentatge partint de la base que cada alumne és el motor del seu propi desenvolupament: així afloren millor els talents i les motivacions de cadascú”, diu Marc Peñarroya, director de l’escola Era de Dalt de Tona. El treball dut a terme a l’escola al llarg de tot el curs s’ha sintetitzat en un vídeo que mostra les diferents aproximacions d’alumnes i professors a la tecnologia a partir de les inquietuds, motivacions i necessitats de cada col·lectiu així com els resultats pedagògics aconseguits.

Retrobament entre escola i empresa
El projecte ha servit per posar en evidència que “l’experiència significativa dels alumnes i el treball per projectes és clau a l’hora de despertar l’interès d’infants i joves en una matèria”, conclou Peñarroya. A més, “l’escola ha perdut la por a la tecnologia i s’ha acostat a noves metodologies d’aprenentatge en l’àmbit tecnològic”.

Segons Núria Macià, la prova també constata que “l’escola ha de ser un agent clau en el futur a l’hora de despertar vocacions, sigui en l’àmbit que sigui”. “El retrobament i la col·laboració entre escola i empresa poden generar noves sinergies del tot necessàries pel desenvolupament del territori, en aquest cas Osona”, afirma. A més, s’ha pogut veure com “la universitat pot contribuir de forma activa a poder apoderar els mestres a l’hora d’experimentar i innovar a l’escola”.

14 de juny de 2016