Translog avança per posar en valor la logística i el transport a Osona

Translog Osona, el grup motor de treball nascut l’any passat per analitzar els reptes de futur del sector de la logística i el transport a Osona, s’ha reunit recentment per avançar en els eixos estratègics que es van marcar.

Translog s’ha marcat per aquest 2022 el creixement i la incorporació de més empreses osonenques de logística i transport, així com d’empreses i indústries que requereixen d’aquests serveis. Per això, han editat un dossier de presentació que recull els objectius del grup.

Pel que fa al repte de posicionar Osona com un hub de logística i transport, a la reunió de treball es va decidir d’establir ponts de col·laboració amb el clúster Catalonia Logistica amb qui hi ha una alineació estratègica, per poder incorporar membres del grup osonenc a les comissions de treball del clúster.

Finalment, en el repte de prestigiar el sector per aconseguir atreure més talent jove, s’està treballant en la definició d’uns tallers de formació personalitzats, que permeti als joves formar-se de manera dual, per poder incorporar-se ràpidament a les empreses en mode de pràctiques i continuar-hi la seva activitat professional un cop finalitzada la formació.
Els representants de Translog van coincidir que calen també accions de divulgació als instituts per visibilitzar el sector logístic i de transport com un sector estratègic i de futur que genera grans oportunitats professionals.

La creació de Translog Osona va sorgir arran d’una anàlisi que va portar a terme la Mancomunitat La Plana el 2019. Les entrevistes amb diferents empreses i agents vinculats al transport van posar de manifest la necessitat d’aprofundir en una anàlisi conjunta del sector per definir els reptes de futur.
A l’actualitat, participen a Translog: 10 empreses d’Osona, l’Institut de Vic (que imparteix el grau mitjà de conducció de vehicles de transport), i representants de Creacció, Mancomunitat La Plana, CEDO i la Cambra d’Osona.

Els autònoms, empreses i emprenedors que vulguin formar part de l’entitat, poden contactar amb Creacció.

11 de maig de 2022