Tot el que has de saber sobre la factura electrònica

Sabies que la facturació electrònica serà obligatòria a l’estat espanyol a partir d’aquest any? Tens dubtes sobre la seva implantació? Aquí intenem resoldre-te’n alguns.

Totes les empreses i persones treballadores autònomes hauran d’expedir i remetre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empreses o autònoms a partir d’aquest any. Cal recordar que, des de 2015, totes les factures adreçades a les administracions públiques ja han de ser electròniques.

En aquest sentit, doncs, totes les empreses i persones treballadores autònomes hauran de generar factures a través d’eines digitals connectades directament amb l’Agència Tributària. Tot i així, és important recordar que aquesta nova norma no s’aplica en factures dirigides a consumidors finals.

Us intenem contestar aquí alguns dels dubtes més habituals sobre la facturació electrònica.

Les empreses, quan hauran de començar a emetre factures electròniques?

Les empreses i persones treballadores autònomes amb menys de 8 milions d’euros de facturació anual tindran dos anys de marge per implementar la factura electrònica. Les empreses i persones treballadores autònomes amb més de 8 milions d’euros de facturació anual, en canvi, tindran un any de marge. Tot plegat, a partir que s’aprovi el reglament tècnic i d’informació de la facturació electrònica, que està previst que es faci en breu.

Què passa si no compleixo aquests terminis?

L’incompliment d’aquesta normativa suposarà sancions amb multes que poden arribar fins als 10.000 euros.

Quin és l’objectiu de la implantació de la factura electrònica?

Promoure la digitalització i lluitar contra la morositat en les operacions comercials per impulsar el creixement empresarial a Espanya.

Quins són els beneficis de la facturació electrònica?

La factura electrònica o e-factura permet reduir els terminis per a la gestió de les factures, reduir l’espai que es necessitava abans per emmagatzemar les factures en paper i reduir els possibles errors humans en la seva elaboració, que poden retardar el cobrament i produir un perjudici a l’empresa. Tampoc es pot obviar la millora de la seguretat, amb menys riscos de pèrdues (tot està al núvol) i atacs informàtics. 

Què ha de garantir una factura electrònica?

Que sigui llegible i autèntica pel que fa al seu origen. També ha de garantir que els seus continguts s’hagin mantingut íntegres i no hagin estat modificats ni manipulats.

Com s’ha de fer una factura electrònica?

1. Es crea la factura (igual que es fa amb la factura en paper) i s’emmagatzema en un fitxer de dades. El format en què s’ha d’emmagatzemar és diferent si la factura és per a l’administració pública de l’Estat (format Facturae), de Catalunya (codi DIR3) o per a empresa privada. 

2. Un cop creada la factura, es procedeix a signar-la electrònicament mitjançant el certificat digital propietat de l’emissor de la factura.

3. I posteriorment es realitza l’enviament en els diferents formats: Facturae a través del portal FACe (administració general de l’Estat), amb codis DIR3 a través del portal e-Fact (Generalitat de Catalunya) o ja sigui una empresa privada, a la qual es pot enviar sense problema una factura en format PDF.

Hi ha eines que faciliten tot aquest procés?

La majoria dels programes de facturació, com per exemple FacturaDirecta, ja inclouen tot el necessari. Només cal assegurar-se que el programa informàtic o el servei de facturació pugui crear factures amb uns requisits tècnics compatibles amb els del destinatari de la factura electrònica.

I si no tinc instal·lat un programa de facturació?

Llavors  pots treballar, per exemple, amb B2Brouter, que permet l’emissió i enviament de factures electròniques de forma gratuïta.

26 d'abril de 2023