S’activa una taula d’experts per analitzar la situació d’emergència actual,  el seu impacte econòmic i social i avaluar possibles mesures en l’àmbit local per reduir l’impacte de la crisi del COVID19

Davant la situació de crisi global provocada per la pandèmia de la Covid-19, Creacció, l’Agència d’Emprenedoria Innovació i Coneixement d’Osona impulsa una taula d’experts d’una banda, per analitzar en profunditat la situació i l’impacte a Osona i, d’altra banda, per a proposar mesures per a reactivar l’economia i competitivitat del territori així com definir les mesures laborals i de seguretat i salut que s’hauran d’aplicar quan es reprengui l’activitat econòmica.

Els experts/es que participen en aquesta taula de debat són: Xavier Ferràs, professor del Departament de Direcció d’Operacions, Innovació i Data Sciences d’ESADE; Oriol Amat, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i Vicepresident d’ACCID; Alfred Vernis, professor d’Estratègia i Management a l’Escola de Negocis d’ESADE;  Xavier Forcadell, coordinador de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona; Ma. Carme Noguer, coordinadora de Planificació Estratègica, Transformació Digital i Govern Obert de l’Ajuntament de Manlleu;  Mariona Sanz, directora de GirbauLab (Open Innovation); i Marta Colomer, experta en orientació laboral i consultora social i empresarial.

Ja s’ha fet una sessió virtual i en les pròximes setmanes se n’organitzaran més per tal de poder concloure sobre les mesures a activar

El passat dimecres dia 8 d’abril es va realitzar la primera sessió de treball on es van compartir i recollir les primeres visions i reflexions sobre l’actual situació, les mesures a activar en temes de seguretat i salut laboral i una primera pluja d’idees sobre quines altres mesures es poden emprendre des de l’administració pública en col·laboració amb altres agents econòmics i socials del territori.

A partir d’aquesta primera presa de contacte es realitzaran altres sessions en format virtual per tal d’anar concretant algunes noves mesures.

Destacar la mirada positiva dels experts davant la situació de crisi i la voluntat d’aprofitar totes les oportunitats que es deriven d’aquesta situació

Des d’una perspectiva genèrica tots els participants comparteixen la idea que la situació no és fàcil, però la sortida és viable a mig termini. Ens trobem davant una crisi global que a diferència de l’anterior crisi, disposem d’un diagnòstic clar on es poden fer prediccions de futurs escenaris de propagació del virus, fet que facilitarà la tornada a la normalitat de l’economia. Per tant si la sanitat evoluciona bé, en un període curt de temps es començarà a activar l’economia, ja que la nostra economia té inèrcia pròpia i per tant “no hi ha virus que la pari”.

Aquest nou escenari ha implicat un trencament de les cadenes de subministrament i a causa del confinament s’ha generat una crisi de la demanda que implica falta de liquiditat i disminució de la capacitat adquisitiva. Es calcula aproximadament que un 50% de les empreses tenen caixa per aguantar la falta de liquiditat, l’altre 50% no, i és en les “empreses que no tenen liquiditat” on hem de dedicar els esforços per garantir la seva continuïtat. Aquesta situació és diferent segons la dimensió de l’empresa. Les 15 empreses més grans de la comarca, que representen el 49% de la facturació comarcal, i les pimes, microempreses i autònoms viuen la situació econòmica molt diferent.

En qualsevol cas, aquesta crisi reestructurarà, en part,  les cadenes de valor i la producció s’aproparà més als centres de coneixement generant ecosistemes de proximitat, tendint cap a un món menys global, amb una divisió de blocs important amb la Xina com a gran guanyador.

Igualment cal tenir en compte també que no afecta de la mateixa manera a grans ciutats, a les àrees metropolitanes i a la perifèria. I a Osona degut, a la dualitat territorial, aquesta crisi tampoc afecta de la mateixa manera. Tampoc afectarà de la mateixa manera als sectors on es preveu que el turisme serà un dels que en sortirà més perjudicat.

Com tota crisi, aquesta també genera oportunitats, per això cal veure quines mesures podem activar per àmbits per tal de revertir aquesta situació de la manera més efectiva possible aconseguint impactar en la competitivitat del territori. Durant la sessió es van apuntar algunes d’aquestes oportunitats, alguns van ser aquests; empoderar nous lideratges, visió ecosistema públic-privat i mecanismes de cooperació, coneixement i ciència, “Reshoring”, treball per missions, oportunitats de negoci en l’àmbit de la seguretat i salut i la sostenibilitat, desburocratització de l’administració.

També es va destacar molt que l’administració pública ha d’exercir un clar lideratge cap a la ciutadania i teixit productiu de la comarca i activar mesures i aprofitar les oportunitats per a revertir aquesta situació de la manera més efectiva possible aconseguint impactar en la ciutadania i competitivitat del territori.

A partir d’ara s’aprofundirà sobre aquestes mesures en el marc del Consell de Direcció de Creacció per concretar i implementar-ne algunes. Igualment, la taula es continuarà reunint i acompanyant en tot aquest procés.

9 d'abril de 2020