Subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols i a l’exterior

Beneficiaris

Persona física, PIME, gran empresa privada o institució privada sense ànim de lucre sense dependència del sector públic que hagin tramitat directament o a través d’un representant la sol·licitud de patent i/o model d’utilitat a l’estranger des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2022 i que hagin tramitat la sol·licitud de patents i models d’utilitat espanyoles i que hagin estat publicades en el BOPI durant els anys 2020, 2021 i 2022.

Termini

Del 26 d’abril fins al 25 de maig de 2023.

Import

Veure quanties a la Convocatòria.

Convocatòria

Accés al tràmit


26 d'abril de 2023