Subvencions per a projectes d’innovació oberta i disruptiva

Beneficiaris

Línia 1: Empreses (SL, SA, societats laborals o societat cooperatives) establertes a Catalunya, de com a mínim 5 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. .


Línia 2: Empreses emergents (SL, SA, societats laborals o societat cooperatives) tecnològiques amb tecnologia pròpia,  establertes a Catalunya, constituïdes com a mínim el 18/7/2023 i,  com a màxim, 8 anys abans de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut. Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement.

Termini


El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores del dia 4 de setembre de 2023 fins a les 14:00 hores del dia 16 d’octubre de 2023.

Requisits

 • Línia 1: Projectes d’ideació i desenvolupament de noves iniciatives disruptives que donin resposta als reptes de l’empresa
  • Empreses amb establiment operatiu a Catalunya de com a mínim 5 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. Com a data de constitució de l’empresa, es considerarà la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil o registre anàleg.
 • Línia 2: Projectes de desenvolupament d’empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora amb l’objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat.
  • Empreses emergents (start-up) tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixin els requisits següents:
   • Que s’hagin constituït, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a mínim 1 dia abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.
   • Que s’hagin constituït, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a màxim, 8 anys abans de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut.
   • Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
   • Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tingui un alt potencial de creixement.

Més informació

Sol·licitud tràmits

7 de setembre de 2023